You are hereCompartir Méritos

Compartir Méritos


By admin - Posted on 21 August 2010

Share this

Explicación y práctica de compatir méritos por Bhikkhu Nandisena.